Tìm kiếm tin tức

 
Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Nam Đông, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế
Ngày cập nhật 08/11/2016

        Được sự quan tâm của các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã được nhận trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng danh mục các công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Nam Đông.

       Vào các ngày 25, 26, 27/10/2016, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện các dự án và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 5 huyện, thị xã và thành do đồng chí Lê Bá Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.

       Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đại diện UBND các huyện, thị xã và thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục quản lý đất đai và đại diện đơn vị tư vấn (Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường).

       Hội đồng đã nghe đại diện lãnh đạo UBND, Phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã và thành phố báo cáo nội dung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và kế hoạch sử dụng đất năm 2017; nghe đại diên Chi cục  Quản lý đất đai trình bày Báo cáo thẩm định.

       Hội đồng thẩm định đã góp ý, tham gia ý kiến bổ sung và thống nhất cơ bản nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các địa phương, trên cơ sở đó Hội đồng đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố sớm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh danh mục các công trình dự án cần thu hồi đât, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác gửi về Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

N.H.Dũng - TTKTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 61 khách