Tìm kiếm tin tức

 
Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 31/10/2016

        Chiều ngày 24/10/2016, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang do đồng chí Lê Bá Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.

       Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đại diện UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang và đại diện lãnh đạo đơn vị tư vấn (Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường).

       Hội đồng đã nghe đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang báo cáo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của cấp huyện; nghe ông Dương Văn Thành - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Báo cáo thẩm định nội dung kế hoạch.

       Các thành viên Hội đồng thẩm định đã thống nhất nhận định, về cơ bản nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Trà và của huyện Phú Vang đã bám sát các quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thể hiện được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thị xã, của Huyện và đã tham gia ý kiến về những ưu điểm và hạn chế của phương án. Trên cơ sở đó, Hội đồng đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang tiếp thu ý kiến, sớm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh danh mục các công trình dự án cần thu hồi đât, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác năm 2017 gửi về Hội đồng thẩm định và hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt./.

L.T.Mai - TTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 58 khách