Tìm kiếm tin tức

 
Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam
Ngày cập nhật 25/10/2016

        Bộ TN&MT đang xây dựng Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2035 và kế hoạch thực hiện 2017 - 2025. Theo đó, Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam được xây dựng dựa theo Điều 44 của Luật Biển Việt Nam, Luật TNMT B&HĐ Việt Nam và các văn bản QPPL liên quan khác sẽ dựa trên 3 nhóm tiêu chí chính: Nhóm tiêu chí về bảo vệ, bảo tồn; nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế; nhóm tiêu chí về QP-AN.

       Các phương pháp chính được sử dụng phục vụ Quy hoạch bao gồm: Phân vùng chức năng biển, theo giá trị sinh thái, tài nguyên và nhu cầu sử dụng bảo vệ, bảo tồn các vùng biển, phân tích mâu thuẫn (giữa bảo tồn và phát triển và giữa các loại hình phát triển với nhau) bằng cách chồng chập bản đồ và lập ma trận mâu thuẫn, phân tích thể chế quản lý biển, bao gồm chính sách, pháp luật, quy định sử dụng và việc tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng biển của các bộ, ngành, địa phương có biển./.

BBT tổng hợp từ Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Kỳ 2 - Tháng 9/2016 của tác giả HM)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 44 khách