Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 11/03/2021

        Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc được phê duyệt:

        1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021: Đất nông nghiệp là 49.233,94 ha, chiếm 68,34 %; đất phi nông nghiệp là 22.249,41 ha, chiếm 30,88 % và đất chưa sử dụng 557,69 ha, chiếm 0,78 %.

        2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021 là 2.325,71 ha: Đất nông nghiệp thu hồi là 2.132,47 ha và đất phi nông nghiệp 193,24 ha.

        3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 là 2.042,07: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 2.040,02 ha và đất nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 2,05 ha.

        4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021 là 69,0 ha: Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp là 69,0 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Doanh-TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.363
Truy cập hiện tại 2.454 khách