Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 11/03/2021

        Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền được phê duyệt:

        1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021: Đất nông nghiệp là 8.001,47 ha, chiếm 49,12 %; đất phi nông nghiệp là 7.999,36  ha, chiếm 49,11 % và đất chưa sử dụng 287,90 ha, chiếm 1,77 %.

        2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021 là 123,45 ha: Đất nông nghiệp thu hồi là 99,05 ha và đất phi nông nghiệp 24,40 ha.

        3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 là 86,20: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 77,05 ha và đất nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 9,15 ha.

        4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021 là 51,64 ha: Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp là 5,00 ha và đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp là 46,64 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Doanh-TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.355
Truy cập hiện tại 2.449 khách