Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện A Lưới
Ngày cập nhật 02/03/2021

        Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới được phê duyệt:

        1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021: Đất nông nghiệp là 108.472,45 ha, chiếm 94,45 %; đất phi nông nghiệp là 5.468,44 ha, chiếm 4,76 % và đất chưa sử dụng 909,12 ha, chiếm 0,79 %.

        2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021: Đất nông nghiệp thu hồi là 0,94 ha và đất phi nông nghiệp 1,18 ha.

        3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 13,18 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 26,40 ha và đất nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 1,40 ha.

        4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021 là 1,94 ha. Trong đó đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp là 1,94 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Doanh-TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.225
Truy cập hiện tại 2.433 khách