Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 02/03/2021

        Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy;

        Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà;

        Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Vang;

        Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông;

        Các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

Chỉ tiêu

Thị xã

 Hương Thủy

(ha)

Thị xã Hương Trà

(ha)

Huyện Phú Vang

(ha)

Huyện Nam Đông

(ha)

Sử dụng đất

 

 

 

 

Đất nông nghiệp

34.867,85 (76,60%)

39.650,61 (76,62%)

12.789,24 (45,99%)

61.983,91 (95,68%)

Đất phi nông nghiệp

10.389,68 (22,83%)

11.870,46 (22,94%)

14.415,29 (51,83%)

2.616,31 (4,04%)

Đất chưa sử dụng

261,20

 (0,57%)

230,67 (0,45%)

606,17

 (2,18%)

181,89

 (0,28%)

Diện tích đất được phép thu hồi

1.203,28

137,64

591,53

166,01

Diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất

1.162,76

160,26

505,20

162,99

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

25,24

18,38

48,91

1,11

 

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai-TTKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.222
Truy cập hiện tại 2.434 khách