Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 02/03/2021

        Ngày 9/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 357/QĐ–UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Nội dung điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt:

        1. Diện tích các loại đất phân bổ đến năm 2020: Đất nông nghiệp là 79.692,64 ha, chiếm 84,27%; đất phi nông nghiệp là 12.528,47 ha, chiếm 13,25 % và đất chưa sử dụng còn 2.345,00 ha, chiếm 2,48 %.

        2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm2020: Đất nông nghiệp thu hồi là 279,33 ha và đất phi nông nghiệp 76,46 ha.

        3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 377,03 ha;  chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 124,40 ha và đất nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 36,59 ha.

        4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2020 là 280,27 ha. Trong đó: Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp là 107,54 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp là 172,73 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.T.T.Sinh-TTKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.216
Truy cập hiện tại 2.431 khách