Tìm kiếm tin tức

 
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế
Ngày cập nhật 02/03/2021

        Ngày 02 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế với những chỉ tiêu sử dụng đất sau:

        - Đất nông nghiệp: 2.087,31 ha, chiếm 29,39% tổng diện tích tự nhiên.

        - Đất phi nông nghiệp: 4.880,82 ha, chiếm 68,73% tổng diện tích tự nhiên.

        - Đất chưa sử dụng: 133,65 ha, chiếm 1,88% tổng diện tích tự nhiên.

        Ngoài ra, UBND tỉnh cho phép thu hồi đất của thành phố Huế là 359,03 ha. Trong đó đất nông nghiệp là 227,36 ha; đất phi nông nghiệp là 131,67 ha.

        Chuyển mục đích sử dụng đất là 235,42 ha. Trong đó đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 222,58 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 12,84 ha.

        Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng của thành phố là 58,40 ha (đất phi nông nghiệp)./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.687
Truy cập hiện tại 1.505 khách