Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế tại xã Vinh Xuân huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 05/02/2021

        Ngày 20/01/ 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế tại xã Vinh huyện Phú Vang và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để quản lý với những nội dung chủ yếu sau:

        1. Thu hồi diện tích 377.261,2 m2 đất, tọa lạc tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang do Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế sử dụng và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang quản lý.

        2. Lý do thu hồi: Thu hồi đất do Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

        Theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

        1. UBND huyện Phú Vang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, chống lấn chiếm, xây dựng phương án khai thác hiệu quả khu đất nêu trên và báo cáo UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định.

        2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang thực hiện quản lý đất đai theo đúng quy định.

        3. Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế khẩn trương hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.739
Truy cập hiện tại 2.439 khách