Tìm kiếm tin tức

 
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/09/2020

       Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

       1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       2. Địa điểm: Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       3. Quy mô: Quy mô đất đai: Khoảng 411,68 ha; Quy mô lao động: Dự kiến khoảng 32.000 người.

       4. Quy hoạch sử dụng đất và định hướng các khu chức năng

       - Phân khu chức năng: Toàn bộ khu vực lập quy hoạch được phân làm 03 phân khu, bao gồm:

          + Phân khu số 1: Nằm tại phía Bắc của khu vực quy hoạch, giáp với Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV - đợt 1. Diện tích khoảng 145,14 ha, gồm Đất điều hành và dịch vụ; Đất nhà máy xí nghiệp; Đất cây xanh, mặt nước; Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; Đất giao thông.

       + Phân khu số 2: Nằm tại trung tâm của khu vực quy hoạch. Diện tích khoảng 154,05 ha, gồm Đất nhà máy xí nghiệp; Đất kho bãi; Đất cây xanh, mặt nước; Đất giao thông.

       + Phân khu số 3: Nằm tại phía Nam của khu vực quy hoạch, giáp đồi núi, hồ Khe Lời, đường dân sinh và sông Ông Giá. Diện tích khoảng 112,49 ha, gồm Đất điều hành và dịch vụ; Đất nhà máy xí nghiệp; Đất cây xanh, mặt nước; Đất giao thông.

       - Cơ cấu sử dụng đất của khu vực lập quy hoạch, bao gồm: Đất nhà máy xí nghiệp, đất kho bãi, đất khu công trình hành chính, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh mặt nước, đất giao thông.

       5. Giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

       - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

       - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao các bản vẽ quy hoạch được duyệt để các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý theo quy định (bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Hương Thủy, UBND xã Thủy Phù, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế); Thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch trên vào cơ sở dữ liệu GISHue theo quy định tại Điều 11 của Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan.

       - Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND thị xã Hương Thủy, các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND xã Thủy Phù thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.

       - Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Mọi sự điều chỉnh, thay đổi phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.157
Truy cập hiện tại 2.406 khách