Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN DỰ ÁN
        Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp đập La Ỷ, huyện Phú Vang.
        Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2313/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.
        Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) báo cáo (lần 2) đề xuất nghiên cứu dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng Lập An – Lăng Cô do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 284/TB-UBND ngày 15/10/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2287/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 04/10/2018 UBND tỉnh đã có Quyết định số 2187/QĐ-UBND về ban hành Quyết định về phê duyệt Đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả”. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
        Ngày 20/4/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 2730/UBND-CS chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công:
        Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Vân Dương theo hình thức hợp đồng BT.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 186 khách