Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN DỰ ÁN
        Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Huế.
        Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 09/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1347/QĐ-UBND phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm ở phường Thủy Châu (giai đoạn 1). 
        Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khai thác nước khoáng nóng tại khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ An của Công ty cổ phần Du lịch Mỹ An.
        Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc.
        Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Huế tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020.
        Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ-UBND thành lập cụm công nghiệp Hương Phú, huyện Nam Đông.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.861
Truy cập hiện tại 1.350 khách