Tìm kiếm tin tức

 
Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/01/2019

        Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ảnh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019).

       Quy định này áp dụng cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sử nghiệp công, dịch vụ công ích tham gia khai thác, sử dụng hệ thống thông tin phản ảnh hiện trường để tiếp nhận, xử lý các phản ảnh hiện trường của cá nhân, tổ chức.

       Theo nội dung Quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thực hiện 5 lĩnh vực, phạm vi xử lý phản ảnh hiện trường cụ thể như sau:

       1. Đất đai

       - Về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

       - Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

       2. Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

       Theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước; khảo sát, đánh giá hiện trạng, chất lượng quỹ nhà được giao quản lý để có kế hoạch sửa chữa, cải tạo.

       3. Tài nguyên nước

       Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố o nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

       4. Tài nguyên khoáng sản

       Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sảm, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản.

       5. Môi trường

       Thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trở lên./.

Tập tin đính kèm:
N.V.M.Quang - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.102 khách