Tìm kiếm tin tức

 
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019
Ngày cập nhật 09/10/2018

        Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019.

       Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công theo các mức độ được công bố; thường xuyên rà soát, cập nhật Danh mục dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 khi có sự thay đổi.

       Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có 11 TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong các năm 2018 - 2019, trong đó DVCTT mức độ 3 là 01 TTHC và DVCTT mức độ 4 là 10 TTHC, cụ thể:

       - Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm: 09 TTHC thực hiện mức độ 4.

       - Lĩnh vực Môi trường: 01 TTHC thực hiện mức độ 3, 01 TTHC thực hiện mức độ 4./.

Tập tin đính kèm:
N.V.M.Quang - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.082 khách