Tìm kiếm tin tức

 
Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/08/2018

        Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Quy định này quy định cách thức, tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ chính quyền điện tử (CQĐT) các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh (gọi chung là cấp tỉnh); UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện) và UBND các xã/phường/thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
N.V.M.Quang - TTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.003 khách