Tìm kiếm tin tức

 
Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019
Ngày cập nhật 03/08/2018

        Ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019 (Quyết định số 877/QĐ-TTg).

       Theo Quyết định này, ngành tài nguyên và môi trường có 10 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong đó 07 TTHC cấp trung ương, 03 TTHC ở địa phương, cụ thể như sau:

TT

Nhóm dịch vụ/Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

A

Cấp trung ương

 

 

I

Lĩnh vực Địa chất khoáng sản

 

 

1

Đóng cửa mỏ khoáng sản

 

x

2

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

x

 

II

Lĩnh vực Tài nguyên nước

 

 

3

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên

 

x

4

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên

 

x

5

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên.

 

x

6

Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên

 

x

7

Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

 

x

B

Địa phương

 

 

I

Lĩnh vực Môi trường

 

 

1

Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

x

 

2

Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

x

 

II

Lĩnh vực Đất đai

 

 

1

Nhóm thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

 

 

Tập tin đính kèm:
N.V.M.Quang - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.103 khách