Tìm kiếm tin tức

 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai
Ngày cập nhật 14/04/2020

      Triển khai thực hiện Công văn số 1598/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, UBND tỉnh đã có Công văn số 2904/UBND-ĐC ngày 08/4/2020 có ý kiến như sau:

      - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

      - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát, triển khai thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 - 4 trên môi trường mạng để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 996 khách