Tìm kiếm tin tức

 
Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 14/04/2020

      Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2862/UBND-CTTĐT về tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số việc sau đây:

      - Thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/ 01/2020, Công văn số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019, Công văn số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019); bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng;

      - Sở Thông tin truyền thông tiếp tục chủ trì thực hiện nội dung Công văn số 2596/UBND-CT, ngày 31/32020 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc.

      - Văn phòng UBND tỉnh rà soát, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đường truyền, trang thiết bị và cài đặt phần mềm họp trực tuyến đảm bảo 100% các đơn vị tham gia họp trực tuyến với UBND tỉnh.

      - Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh triển khai giải pháp ký số trên sim di động thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 997 khách