Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch xây dựng ứng dụng bản đồ số quy hoạch trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 06/03/2020

        Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ứng dụng bản đồ số quy hoạch trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

        1. Mục tiêu

        - Xây dựng ứng dụng bản đồ số quy hoạch trực tuyến. Cung cấp thông tin liên quan đến đất đai, quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp bằng các phương thức hiện đại, dễ dàng sử dụng. Thông tin có thể tra cứu, điều chỉnh mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh) hướng đến minh bạch thông tin dữ liệu địa chính, quy hoạch, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

        - Nâng cao công tác quản lý từ việc áp dụng công nghệ GIS trong quản lý về hiện trạng và quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành).

        2. Yêu cầu

        - Rà soát, đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính theo từng đơn vị hành chính, xây dựng phương án, lộ trình hoàn thiện dữ liệu từng đơn vị, theo từng giai đoạn cụ thể.

        - Số hóa, chuyển đổi, tạo lập dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu các phạm vi được ưu tiên, hướng đến xây dựng kho dữ liệu quy hoạch số nhằm chia sẻ cho phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

        - Ứng dụng thí điểm bản đồ số quy hoạch trực tuyến: trình diễn thông tin địa chính để công dân, tổ chức tương tác với dữ liệu; chồng lớp dữ liệu quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1:2000) để khai thác; sử dụng hồ sơ quy hoạch để phục vụ quản lý quy hoạch, đánh giá quy hoạch, thời gian tra cứu nhanh, kết hợp số liệu/dữ liệu của nhiều hồ sơ quy hoạch với nhau dễ dàng, thuận lợi hơn.

        3. Nội dung

        - Xây dựng giải pháp, tích hợp ứng dụng;

        - Hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, đảm bảm thông tin dữ liệu để phân tích quy hoạch;

        - Thực hiện việc chuyển đổi số; liên kết, liên thông dữ liệu;

        - Xây dựng ứng dụng bản đồ số quy hoạch xây dựng;

        - Đánh giá tổng kết ứng dụng thí điểm, làm rõ giải pháp, cụ thể mục tiêu định hướng lập dự án xây dựng ứng dụng bản đồ số đến năm 2025./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.001 khách