Tìm kiếm tin tức

 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/09/2019

        Ngày 07/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Theo đó, Đề án sẽ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

        1. Thông tin, truyền thông, hướng dẫn khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước do Bộ Tư pháp xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

        2. Xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở nâng cấp, tích hợp vào Trang thông tin điện tử của Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

        3. Tích hợp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh vào Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

        4. Xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

        5. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

        6. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

        7. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

        8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
N.V.M.Quang - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.002 khách