Tìm kiếm tin tức

 
ỨNG DỤNG CNTT
        Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ảnh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019).
        Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2197/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban thường trực; Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.
        Ngày 27/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
        Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2197/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019.
        Ngày 15/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019 (Quyết định số 877/QĐ-TTg).
        Ngày 12/7/2018, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tán thành và thông qua Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 180 khách