Tìm kiếm tin tức

 
CNTT - CHUYỂN ĐỔI SỐ
        Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ứng dụng bản đồ số quy hoạch trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
        Ngày 07/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.
        Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2019).
        Ngày 31/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0).
        Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ảnh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.589
Truy cập hiện tại 89 khách