Tìm kiếm tin tức

 
ỨNG DỤNG CNTT
        Ngày 07/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.
        Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2019).
        Ngày 31/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0).
        Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ảnh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019).
        Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2197/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban thường trực; Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.
        Ngày 27/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
        Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2197/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019.
        Ngày 15/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.216.372
Truy cập hiện tại 9 khách