Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành kỳ 2014-2018
Ngày cập nhật 31/01/2019

        Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2014-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường kỳ 2014-2018 (Văn bản số 16/BC-STNMT ngày 24/01/2019).

       Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 như sau:

       1. Tổng số văn bản được tập hợp để hệ thống hóa kỳ 2014-2018: 96 văn bản

       2. Tổng số văn bản còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm: 69 văn bản. 3. Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm: 27 văn bản.

       4. Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm: 02 văn bản.

       5. Tổng số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm: 04 văn bản./.

Tập tin đính kèm:
N.N.Thịnh - P.KTTVBĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.782
Truy cập hiện tại 96 khách