Tìm kiếm tin tức

 
Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 28/01/2019

       Ngày 19/12/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 73/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019), UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế./.

 

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.679
Truy cập hiện tại 81 khách