Tìm kiếm tin tức

 
Quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Ngày cập nhật 10/01/2019

        Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

        Nghị định này nhằm hạn chế việc khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt. Theo đó vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được phân loại bao gồm 05 vùng (từ vùng hạn chế 1 đến 4 và vùng hạn chế hỗn hợp) quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Tài nguyên nước, trường hợp các vùng bị chồng lấn nhau thì phần diện tích chồng lấn được xếp vào vùng hạn chế hỗn hợp. Các hình thức hạn chế khai thác nước dưới đất bao gồm: Hạn chế về đối tượng, mục đích khai thác; về lưu lượng, thời gian khai thác và về số lượng công trình, độ sâu, tầng chứa nước khai thác.

        Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc khoanh định, lập Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt.

        Đối với các vùng hạn chế đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà phù hợp với quy định của Nghị định này thì tiếp tục thực hiện; trường hợp không phù hợp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy định của Nghị định.

        Các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện hoặc đang thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn chưa hoàn thành thì tiếp tục thực hiện. Trường hợp Nghị định này quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn thì được áp dụng theo quy định tại Nghị định này.

        Các quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà có nội dung liên quan đến việc hạn chế khai thác nước dưới đất thì thực hiện việc hạn chế khai thác theo quy định của Nghị định này

        Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2019./.

N.H.Lương - TTra
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.627
Truy cập hiện tại 74 khách