Tìm kiếm tin tức

 
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
Ngày cập nhật 08/01/2019

        Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, ngày 19/12/2018 UBND tỉnh đã có Công văn số 9783/UBND-NC tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư:

Nội dung Công văn như sau:

        “1. Giao Công an tỉnh chủ trì, căn cứ Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, kết quả kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các khu chung cư trên địa bàn tỉnh và kết quả kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh phế liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện trên địa bàn năm 2018, tình hình hiện nay, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/12/2018.

        2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

        3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý”./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.690
Truy cập hiện tại 88 khách