Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Mời tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất khi cho Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố Huế thuê đất.
Ngày cập nhật 13/11/2023

        Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 16/9/2023 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố Huế thuê đất để đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp An Hòa (giai đoạn 10, đợt 1) tại phường An Hòa, thành phố Huế.

        Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh quy định giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất cho Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo mời các tổ chức có chức năng thực hiện xác định giá đất biết, tham gia.    

        1. Thành phần Hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn giá đất cụ thể đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường bao gồm: 

        - Văn bản đề nghị tham gia tư vấn xác định giá đất (bản chính);

        - Hồ sơ năng lực:  

        + Văn bản, tài liệu chứng minh đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất của tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;      

        + Hợp đồng đã thực hiện tư vấn giá đất cụ thể trong thời gian 2 năm trở lại.

        Các đơn vị tư vấn quan tâm, gửi Hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Quản lý đất đai) trước ngày 27/9/2023. Sau thời hạn nêu trên, căn cứ hồ sơ nhận được Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức xét chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện xác định giá đất theo quy định.

        2. Nơi nhận hồ sơ:

        Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: số 115 Nguyễn Huệ - phường Phú Nhuận - TP. Huế./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.923.967
Truy cập hiện tại 95 khách