F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
 

 
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền.
Ngày cập nhật 15/11/2022

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Số Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do
hủy

 

I. Thành phố Huế

1

QĐ số 346/QĐ-STNMT ngày 14/10/2022

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 692068 tại thửa đất số: 11/1, tờ bản đồ số: 01, diện tích: 72m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn được UBND huyện Hương Trà cấp ngày 18/10/2005 cho ông, bà Hoàng Thiện Tạo – Nguyễn Thị Hiền toạ lạc tại Thanh Chữ, xã Hương An, huyện Hương Trà (nay là phường Hương An, thành phố Huế)

Bị mất

2

QĐ số 364/QĐ-STNMT ngày 27/10/2022

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 179267 kèm trang bổ sung số 01tại thửa đất số: 455, tờ bản đồ số: 14, diện tích: 161,8m2 do Uỷ ban nhân dân thành phố Huế cấp ngày 05/8/2014 cho ông, bà Mai Hồng Sơn – Bùi Thị Hương toạ lạc tại 01 Lê Minh (Khu quy hoạch Kiểm Huệ), phường An Đông, thành phố Huế

Bị mất

3

QĐ số 362/QĐ-STNMT ngày 26/10/2022

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 605868 tại thửa đất số: 73, tờ bản đồ số: 22, diện tích: 143m2 do Uỷ ban nhân dân thành phố Huế cấp ngày 06/02/2007 cho ông, bà Phan Đức – Ngô Thị Tuyết Nhung toạ lạc tại 18/4A Ngõ 1 Kiệt 228 Bạch Đằng, phường Phú Hiệp (nay là Phường Gia Hội), thành phố Huế

Bị mất

II. Thị xã Hương Trà

1

QĐ số 361/QĐ-STNMT ngày 26/10/2022

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 692779 tại thửa đất số: 15, tờ bản đồ số: 10, diện tích: 200m2 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp ngày 19/10/2005 cho ông, bà Lê Đình Bích – Trương Thị Thu Hằng, cập nhật đăng ký biến động chuyển nhượng cho Ông, bà Nguyễn Phước Thọ - Tăng Thị Dần ngày 15/8/2018 toạ lạc tại xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

III. Huyện Phong Điền

1

QĐ số 367/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 719073 tại thửa đất số: 438, tờ bản đồ số: 10, diện tích: 633m2, mục đích sử dụng đất: 400m2 đất ở, 233m2 đất vườn do Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cấp ngày 08/8/2005 cho bà Nguyễn Thị Cúc toạ lạc tại Thôn Triều Quý, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

 

N.T.T.Trang-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.222
Truy cập hiện tại 1.025 khách