F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
 

 
Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp
Ngày cập nhật 29/09/2022

       Trong thời gian gần đây, tại một số địa phương, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ việc liên quan đến các hành vi chôn, lấp, đổ thải chất thải trái phép, đặc biệt là chất thải công nghiệp. Để giải quyết tình trạng nêu trên; ngày 19/9/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5518/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

       - Chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

       - Tăng cường kiểm tra, quản lý các nguồn thải theo phân công, phân cấp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có phát sinh chất thải công nghiệp.

       - Rà soát, quản lý, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra các hành vi chôn, lấp, đổ thải chất thải công nghiệp bất hợp pháp (các khu hẻo lánh, xa khu dân cư, khu vực giáp ranh…).

       - Chủ động xử lý nghiêm hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

       Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 10097/UBND-TN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên và tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.176
Truy cập hiện tại 1.024 khách