F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
 

 
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản
Ngày cập nhật 29/09/2022

        Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 468 trong hoạt động khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 3 (khu vực 2), phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Kết quả, ngày 05/9/2022 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra số 110/KL-STNMT kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 468 nêu trên.

        Kết luận thanh tra đã nêu rõ các tồn tại của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 468 trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra, khắc phục ngay các tồn tại và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Hương Thủy trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra./.

T.T.N.Diệp-TTra
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.094
Truy cập hiện tại 994 khách