F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
 

 
Tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 26/09/2022

       Nhằm tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; ngày 19/9/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 9874/UBND-ĐC yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

       Trong đó, nhiệm vụ cụ thể của Sở Tài nguyên và Môi trường:

       - Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

       - Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn đẩy nhanh công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc thẩm quyền, đặc biệt là các công trình trọng điểm; công trình cấp bách.

       - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đúng pháp luật; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án được giao, đảm bảo tiến độ đề ra.

       - Kịp thời hướng dẫn các địa phương hoặc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, tồn tại về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất để tính tiền bồi thường./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.081.955
Truy cập hiện tại 975 khách