Tìm kiếm tin tức

 
Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Ngày cập nhật 20/06/2022

       Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm:

       - Sở Y tế

       + Tập trung triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm; tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn tiêm vắc xin cụ thể cho các mũi tiếp theo, bảo đảm duy trì hiệu quả của vắc xin, nhất là đối với các đối tượng rủi ro cao và trẻ em.

       + Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin mũi 4 (mũi nhắc lại thứ 2), ưu tiên cho: người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19.

       + Chủ trì biên tập các nội dung tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm đủ liều, tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19.

       + Thực hiện cơ chế tiêm vắc xin linh họat, thường xuyên tại các cơ sở y tế đủ điều kiện; thực hiện tiêm di động tại các nhà máy, khu công nghiệp...

       - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương (đặc biệt là Người đứng đầu) với công tác tiêm chủng, trong đó Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng của tỉnh) ký cam kết với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc triển khai tiêm chủng và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm chủng của địa phương. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tiêm chủng cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, ở từng địa bàn và có chế tài xử lý nếu không đạt được chỉ tiêu đề ra; huy động sự tham gia của tất cả các ban ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng.

       - Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu về lợi ích, hiệu quả và đồng thuận tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ.

       - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, thống kế cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình chưa tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1), mũi 4 (nhắc lại lần 2) gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa phương để kịp thời triển khai tiêm vắc xin cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ liều theo quy định của Bộ Y tế./.

Tập tin đính kèm:
BBT + T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.796
Truy cập hiện tại 175 khách