Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội
Ngày cập nhật 16/05/2022

       Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội; ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 4461/UBND-XDCB chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực phụ trách chủ động nghiên cứu, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

       Trong đó, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

       Xây dựng đề án thành lập: trung tâm vùng để cảnh báo ô nhiễm xuyên biên giới phía Bắc; trung tâm thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long và trung tâm nghiên cứu quốc tế về rác thải nhựa biển./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.795
Truy cập hiện tại 177 khách