Tìm kiếm tin tức

 
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 16/05/2022

        Thực hiện Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương, Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19, Công văn số 2213/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa; Công văn số 2007/BYT-DP ngày 20/4/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; ngày 09/5/2022, UBND đã có Công văn số 4542/UBND-VH chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý để quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nội dung Thông báo số 114/TB-VPCP nêu trên phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.793
Truy cập hiện tại 179 khách