Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh thành lập Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
Ngày cập nhật 06/05/2022

       Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND thành lập Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Tổ trưởng là ông Lê Bá Phúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

       Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Tổ giúp việc:

       - Giúp UBND tỉnh thực hiện các nội dung về giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá đối với từng vị trí đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

       - Được quyền phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình thu thập, xây dựng hồ sơ và rà soát đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản để thực hiện nhiệm vụ được giao.

       - Tổ trưởng Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được sử dụng con dấu của cơ quan công tác để điều hành hoạt động của Tổ.

       - Kinh phí hoạt động của Tổ được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc thanh toán, quyết toán kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện theo quy định hiện hành.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2022 và hết hiệu lực khi hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Điều 2 của Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 797 khách