Tìm kiếm tin tức

 
Tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về công tác khí tượng thủy văn
Ngày cập nhật 27/04/2022

        Ngày 05/4/2022, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 234-CV/BCSĐTNMT về việc tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về công tác khí tượng thủy văn.

        Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 11/02/2022 về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Chỉ thị 10), để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

        Tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ Bộ, ngành tài nguyên và môi trường, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện tốt công tác khí tượng thủy văn, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

        Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ Bộ, ngành tài nguyên và môi trường để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ ngành khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

        Công tác tuyên truyền về khí tượng thủy văn cần gắn với nhiệm vụ hoạch định và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần phục vụ thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững đất nước./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 779 khách