Tìm kiếm tin tức

 
Quy chế phối hợp quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/07/2021

        Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1710/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

        Quy chế này quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; chủ trang trại; chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà trong việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

        Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã nơi có dự án; chủ trang trại; chủ đầu tư các hệ thống điện mặt trời mái nhà (hệ thống lắp đặt trên mái nhà trang trại nông nghiệp; khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các cơ sở sản xuất kinh doanh) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

        Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

        Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, quản lý về đất đai, môi trường gồm một số nội dung sau:

        1. Thực hiện thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của Sở;

        2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định của chủ trang trại về đất đai; bảo vệ môi trường.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2021./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.109 khách