Tìm kiếm tin tức

 
Chương trình hành động thực hiện chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày cập nhật 14/07/2021

        Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1689/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể  phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Mục đích của Chương trình hành động:

        Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xác định nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, hành chính các cấp nhằm thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Chương trình hành động):

        Chương trình hành động tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

        1. Phát triển ngành dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông và nền tảng công nghệ số cho phát triển các ngành dịch vụ khác.

        2. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước.

        3. Xây dựng trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

        4. Xây dựng hoàn thiện Trung tâm y tế chuyên sâu, trở thành thương hiệu quốc tế, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

        5. Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ.

        6. Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

        7. Phát triển hệ thống dịch vụ phân phối.

        8. Phát triển các ngành dịch vụ khác.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2021./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.109 khách