Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/06/2021

        Ngày 21/6/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Tổ công tác). Tổ trưởng là Ông Hoàng Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tổ phó là Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ông Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

        Tổ công tác có nhiệm vụ:

        a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ dự án Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        b) Rà soát các vướng mắc trong quá trình lập, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

        - Hỗ trợ hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình phê duyệt theo quy định; hỗ trợ rà soát, điều chỉnh, lập, trình phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch khác liên quan dự án đảm bảo phù hợp theo quy định;     

        - Nghiên cứu đề xuất vị trí mỏ mới, hỗ trợ các thủ tục pháp lý để hoán đổi mỏ; hỗ trợ lập thủ tục đóng cửa mỏ sau khi hoán đổi, cấp Giấy phép khai thác mỏ mới.

        c) Hỗ trợ các thủ tục trong việc lập, trình quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;  

        d) Hỗ trợ các thủ tục cho nhà đầu tư để được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án;

        e) Định kỳ kịp thời báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc liên quan dự án.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2021./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.681
Truy cập hiện tại 74 khách