Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ
Ngày cập nhật 22/06/2021

      Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh có Kế hoạch số 207/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vụ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

      * Theo đó, mục tiêu của kế hoạch:

      - Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 39/2021/NĐ-CP.

      - Xác định nhiệm vụ, nội dung công việc của cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP.

      - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Nghị định.

       Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND tỉnh bố trí quỹ đất để xây dựng doanh trại cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 39/2021/NĐ-CP./.

Tập tin đính kèm:
BBT+ Pthai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.677
Truy cập hiện tại 72 khách