Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025”
Ngày cập nhật 22/06/2021

      Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh có Kế hoạch số 208/KH-UBND về Thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025”.

  * Theo đó, mục tiêu của kế hoạch:

      - Phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em.

      - Bảo vệ trẻ em.

      - Giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em.

      - Sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.

       Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện hướng dẫn các xã/phường/thị trấn trong quá trình quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em./.

Tập tin đính kèm:
BBT+Phan Thai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.674
Truy cập hiện tại 74 khách