Tìm kiếm tin tức

 
Thành lập Tổ công tác rà soát, xử lý các vấn đề liên quan mở rộng địa giới hành chính, bộ máy tổ chức các đơn vị hành chính
Ngày cập nhật 14/06/2021

      Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác rà soát, xử lý các vấn đề liên quan mở rộng địa giới hành chính, bộ máy tổ chức các đơn vị hành chính để triển khai thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ trưởng là Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ.

      * Tổ Công tác có nhiệm vụ:

      - Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến mở rộng địa giới hành chính, bộ máy tổ chức, rà soát các thủ tục hành chính liên quan để kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục các loại giấy tờ do thay đổi địa giới hành chính.

      - Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      - Phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu công tác bàn giao địa giới hành chính.

      - Hướng dẫn thực hiện quy trình tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND của đơn vị hành chính mới; sắp xếp, bố trí cán bộ công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách; giải quyết chế độ chính sách đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; việc bàn giao về tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ địa giới hành chính.

      - Tham mưu việc rà soát, đánh giá phân loại đơn vị hành chính; trình UBND tỉnh sắp xếp, đổi tên các thôn thành các tổ dân phố đối với các xã thành lập phường.

      - Hướng dẫn công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn, kiểm tra việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt đối với các hồ sơ, tài liệu đang trong thời gian thực hiện thủ tục hành chính công.

      - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện điều chỉnh, chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân đối với các đơn vị thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập phường, đảm bảo các thủ tục đơn giản, thuận tiện.

      - Lập dự toán bổ sung khối lượng vào Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán Dự án 513 về việc hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định; thành lập mới bộ bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và tổ chức thực hiện chỉnh lý dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý đối với các đơn vị thực hiện sắp xếp, điều chỉnh thành lập phường./.

 

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.636
Truy cập hiện tại 73 khách