Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa hiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 14/06/2021

Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh có Kế hoạch số 193/KH-UBND về Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa hiên Huế năm 2021.

* Theo đó, mục tiêu của kế hoạch:

- Đổi mới cơ bản, mạnh mẽ về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) để tạo ra động lực phát triển GDNN theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động hiện nay và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo GDNN; tập trung xây dựng các trường chất lượng cao, trong đó ưu tiên các trường có nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

 Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan trên cơ sở quy hoạch hệ thống GDNN để bố trí quỹ đất phù hợp nhằm từng bước chuẩn hoá điều kiện về đất đai cho các cơ sở GDNN./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.635
Truy cập hiện tại 74 khách