Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/05/2021

        Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Mục đích của Kế hoạch:

        - Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

        - Thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển;

        - Lan tỏa mạnh mẽ phong trào "nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế trở thành một trong những địa phương có thành tích dẫn đầu trong công tác  giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

        Nội dung tuyên truyền:

        - Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa. Chú trọng tuyên truyền các kết quả đạt được từ thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh" với mục tiêu "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch và sáng".

        - Tuyên truyền tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; các hoạt động hưởng ứng phong trào "nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần".

        - Tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh,...

        - Những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các tỉnh bạn, các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

        Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

        Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, đồng thời phát hành các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 240 khách