Tìm kiếm tin tức

 
Công bố hiện trạng rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 03/03/2021

       Ngày 27/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND công bố hiện trạng rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

       1. Diễn biến diện tích rừng và diện tích chưa có rừng.

       - Diễn biến diện tích rừng tự nhiên: Giảm 129,74 ha.

       - Diễn biến diện tích rừng trồng có trữ lượng: Tăng 197,19 ha.

       - Diễn biến diện tích chưa có rừng (diện tích đã trồng chưa thành rừng): Tăng 10,21 ha.

       2. Diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng có trữ lượng toàn tỉnh: 288.401,82 ha.

       3. Diện tích đã trồng chưa thành rừng: 22.883,06 ha.

       4. Tỷ lệ che phủ rừng: 57,38%.

       Toàn bộ số liệu, bản đồ diễn biến rừng được lưu trong phần mềm cập nhật diễn biến rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

       Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Cập nhật kết quả diễn biến rừng vào hồ sơ quản lý đất đai hằng năm của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố Huế.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2021./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.264
Truy cập hiện tại 210 khách