Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 22/02/2021

        Để triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 với mục tiêu và nội dung cụ thể như sau:

        *Mục tiêu:

        Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 172/NQ-CP có hiệu quả; nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với nghề công chứng, đảm bảo phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững.

        Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

        *Nội dung:

        - Tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 172/NQ-CP.

        - Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công chứng để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tạo điều kiện cho hoạt động công chứng phát triển ổn định, bền vững.

        - Hướng dẫn chế độ tài chính cho 02 Phòng công chứng nhằm giải quyết một số bất cập về tài chính của Phòng công chứng.

        - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng.

        - Phát triển tổ chức hành nghề công chứng bảo đảm ổn định, bền vững gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội.

        - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng, phát huy vai trò của Hội công chứng viên.

        - Xây dựng Báo cáo sơ kết, tổng kết kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

        Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.358
Truy cập hiện tại 214 khách