Tìm kiếm tin tức

 
Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử nhằm phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 22/02/2021

       Để triển khai thực hiện Công văn số 1227/UBND-TĐKT ngày 06/02/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19; ngày 19/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 349/STNMT-VP yêu cầu các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở:

       - Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục tại Công văn số 5193/UBND-TĐKT ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 1428/STNMT-VP ngày 07/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy.

       - Đối với các văn bản đã gửi điện tử trên Hệ thống thông tin quản lý điều hành, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của đơn vị gửi phải có chức năng cảnh báo kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận, các đơn vị nhận chưa nhận được văn bản để có phương án xử lý kịp thời.

       - Tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản, đề cao vai trò công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên viên, văn thư lưu trữ trong công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn bản trước khi gửi qua Hệ thống văn bản điều hành./.

T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.357
Truy cập hiện tại 215 khách