Tìm kiếm tin tức

 
Hội nghị phổ biến, tuyên truyền triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Ngày cập nhật 19/02/2021

        Chiều ngày 29/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị Phổ biến, tuyên truyền triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

        Hội nghị do đồng chí Lê Bá Phúc – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan; đại diện Ủy ban nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thị xã và thành phố Huế; đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Quản lý Đất đai.

        Thông qua Hội nghị, đồng chí Lê Bá Phúc - Phó Giám đốc phụ trách Sở đã trình bày một số điểm mới, nội dung trọng tâm mà Nghị định đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật đất đai 2013, cụ thể như:

        - Về điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013.

        - Khắc phục tồn tại đối với trường hợp đấu giá hay không đấu giá khi thực hiện Dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư.

        - Quy định việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong đó bổ sung mới các nội dung:

        + Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất. Có nghĩa đối với quy định này đối với các dự án sau khi có chấp thuận chủ trương đầu tư thì Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ để Sở TNMT trình UBND tỉnh chấp thuận.

        +Trường hợp diện tích đất đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án độc lập đó theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

        + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

        - Bổ sung điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

        - Quy định điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

        - Hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất.

        - Quy định mới về trình tự thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

        - Quy định mới nội dung quản lý sử dụng đất tại Cảng hàng không, sân bay dân dụng.

        Tiếp đến , đồng chí Dương Văn Thành – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai đã triển khai phân tích, trao đổi thảo luận các đơn vị tham gia tập huấn các nội dung;trong đó tập trung các điểm mới, nội dung trọng tâm. Cụ thể (Đính kèm phụ lục).

N.T.Lân-CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.354
Truy cập hiện tại 213 khách