Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 08/02/2021

        Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1208 /UBND-XD yêu cầu cụ thể như sau:

        Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung của Chỉ thị; Xây dựng Đề án tổng thể về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 để làm cơ sở định hướng và triển khai thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 20%; phối hợp với UBND thành phố Huế làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định trường hợp Công ty không thực hiện đúng hợp đồng./.

 

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.352
Truy cập hiện tại 211 khách