Tìm kiếm tin tức

 
Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, xử lý tài sản công
Ngày cập nhật 07/08/2020

        Ngày 28/7/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6114/VPCP-ĐMDN ngày 28/7/2020 về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, xử lý tài sản công. Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 7018/UBND-KH giao trách nhiệm cho các đơn vị như sau:

        1. Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách trong quá trình thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp Nhà nước nghiêm túc thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 15/2/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản nêu trên nhằm bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

        2. Giao Sở Tài chính, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh rà soát tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2015 cho đến nay; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/8/2020./.

T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 863 khách