Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của UBND tỉnh về khu nhà đất 91 Phan Đăng Lưu và khu nhà đất số 151 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế
Ngày cập nhật 07/08/2020

        Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức buổi cuộc họp nghe báo cáo liên quan đến khu nhà đất 91 Phan Đăng Lưu và khu nhà đất số 151 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế do ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 313/TB-UBND ngày 05/8/2020, trong đó kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

        1. Khu nhà đất 151 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế.

        - Yêu cầu Thanh tra tỉnh tham mưu, giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Hảo theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại.

        - Việc quản lý nhà nước tại Khu nhà đất 151 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế sẽ được xem xét sau khi giải quyết khiếu nại.

        2. Khu nhà đất số 91 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế.

        - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 liên quan đến chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tại khu nhà đất đảm bảo việc thu hồi đất, thu hồi nhà ở đảm bảo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2020.

        - Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức làm việc với 02 hộ đang thuê là ông Nguyễn Văn Thanh và ông Nguyễn Anh Điệp để thông báo chủ trương di dời của UBND tỉnh và ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của các hộ gia đình; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2020./.

T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 862 khách